Co dělat, když vám zemře někdo blízký po pracovním úrazu?

Řešíte úmrtí v rodině, kdy některý z členů vaší rodiny zemřel po pracovním úrazu? Dokážeme si představit, jak těžkým obdobím si procházíte. A také nám je jasné, že nemáte náladu řešit jakékoliv administrativní záležitosti, ani co se týká náhrady škody. Poradíme vám, co je zapotřebí podniknout, abyste si celou situaci co nejvíce ulehčili.

Spolupracujte se zaměstnavatelem i s pojišťovnou

Právo na odškodnění po smrtelném úrazu mohou uplatnit blízcí příbuzní zesnulého, například manžel či manželka, partner, děti nebo například rodiče. Odškodněni ovšem můžete být pouze v případě, kdy se zaměstnavatel zcela nebo zčásti nezprostil odpovědnosti za škodu dle podmínek zákoníku práce.

Každá tato situace si ovšem žádá důkladné a individuální prošetření. Musejí se prošetřit všechny možné příčiny vzniku pracovního úrazu. Lze si například vyžádat záznam o průběhu pracovního úrazu. Žádost o odškodnění následně zašlete také zaměstnavateli a pojišťovně, u níž máte sjednané pojištění pro tyto a podobné případy.

Specializovaný právník vás provede celým procesem

Nezřídka se stává, že probíhá trestní řízení pro smrtelný pracovní úraz. Je zásadní, abyste se o všechny tyto skutečnosti zajímali. Nebo můžete pověřit někoho, kdo všechno zařídí za vás. Najměte si odborníky a ti vás provedou celým procesem od A až do Z a se vším vám poradí. Takto funguje například Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance. Nemusíte vůbec nikam chodit, veškerá pomoc a rady vám budou poskytnuty třeba online a zcela zdarma. Osobní schůzka není nutná ani v případě, že budete vyžadovat právní zastoupení.

Poté, co se stane pracovní úraz, povinnosti zaměstnavatele vás vůbec nemusejí zajímat, ale je extrémně důležité, abyste se starali a zajímali o povinnosti, které máte jako pozůstalí vy. Jen tak dosáhnete na vyplacení finanční náhrady za smrt blízké osoby. Na odškodnění za pracovní úraz máte nárok, proto si ho nenechte utéct a spolehněte se na odborníky, kteří mají s touto problematikou bohaté zkušenosti.